کالیته چرم مصنوعی 

مجموعه کاملی از رنگها در دو نوع ویکتوریا و پالرمو

پالرمو نارنجی

تصاویر کالیته

ویکتوریا سفید

ویکتوریا سفید

ویکتوریا زرشکی

ویکتوریا زرشکی

ویکتوریا طلائی

ویکتوریا طلائی

ویکتوریا مشکی

ویکتوریا مشکی

ویکتوریا کرم نباتی

ویکتوریا کرم نباتی

ویکتوریا کرم

ویکتوریا کرم

ویکتوریا کارامل صندلی اپن

ویکتوریا کارامل

ویکتوریا قهوه ای روشن

ویکتوریا قهوه ای روشن

ویکتوریا قهوه ای صندلی ارزان

ویکتوریا قهوه ای

ویکتوریا قرمز صندلی اپن ارزان

ویکتوریا قرمز

ویکتوریا دارچینی

ویکتوریا دارچینی

ویکتوریا عسلی

ویکتوریا عسلی

پالرمو زرشکی

پالرمو زرشکی

پالرمو زرد

پالرمو زرد

پالرمو یاسی

پالرمو یاسی

پالرمو یشمی

پالرمو یشمی

پالرمو طوسی

پالرمو طوسی

پالرمو سرمه ای

پالرمو سرمه ای

پالرمو صورتی کم رنگ

پالرمو صورتی کم رنگ

پالرمو صورتی پر رنگ

پالرمو صورتی پر رنگ

پالرمو سبزپر رنگ

پالرمو سبزپر رنگ

پالرمو سبز کم رنگ

پالرمو سبز کم رنگ

پالرمو نارنجی

پالرمو نارنجی

پالرمو مشکی

پالرمو مشکی

پالرمو کرم بژ

پالرمو کرم بژ

پالرمو نسکافه ای

پالرمو نسکافه ای

پالرمو کرم روشن

پالرمو کرم روشن

پالرمو قرمز

پالرمو قرمز

پالرمو قهوه ای سیر

پالرمو قهوه ای سیر

پالرمو فیروزه ای

پالرمو فیروزه ای

پالرمو بنفش

پالرمو بنفش

پالرمو عسلی

پالرمو عسلی

پالرمو آبی

پالرمو آبی

نمونه کار

صندلی اپن مدل دوریس3
صندلی اپن مدل دوریس4
صندلی اپن مدل دوریس5

صندلی اپن مدل دکمه دار

صندلی اپن دکمه دار4

صندلی اپن مدل لبخند

صندلی اپن لبخند (1)

تنوع رنگ

ویکتوریا عسلی
پالرمو زرد
پالرمو آبی
پالرمو قرمز

صندلی اپن مدل زین اسبی

صندلی اپن زین اسبی